SW-487 Asahi Mizuno, Mion Hazuki, Yuri Momose, Ian Hanasaki, Natsuko Mishima